Link til Pia Mulvads Facebook side hvor man kan følge med i opdateringer omkring klinikken i Hviding
Blomster

Clairvoyance etik

Etik omkring clairvoyance

Det er en gave at kunne bruge sine psykiske evner til at hjælpe andre mennesker, men med den følger også et ansvar. Jeg arbejder efter et sæt etiske retningslinier, der er med til at sikre dig en god oplevelse.

Her er nogle af de vigtigste etiske retningslinier, og hvad de betyder for dig:

Jeg har tavshedspligt, og du kan derfor stole på at fortrolige oplysninger om dig ikke viderebringes til andre.

Jeg forudsiger ikke død, ulykke og alvorlig sygdom, men kan i særlige tilfælde oplyse om forebyggende tiltag, du kan foretage, med henblik på at øge din livskvalitet. Hvis du fejler noget, vil jeg altid opfordre dig til at gå til din læge.

Oplysninger om fremtiden er altid muligheder og ikke endegyldige sandheder. Du har din frie vilje til at vælge, hvilke veje du vil gå, og dine valg har selvfølgelig indflydelse på din fremtid.

Jeg vil opfordre dig til altid at mærke godt efter i dig selv. Er det her noget jeg gerne vil? Er det rigtigt for mig? Der er to grunde til det. Den første er, at hverken en clairvoyant eller nogen anden kan tage beslutninger for dit liv. Det kan kun du. Den anden er, at ingen clairvoyant er 100% præcis. De informationer, en clairvoyant modtager, går igennem den clairvoyantes egen bevidsthed. Det kan derfor ikke undgås, at der vil være en del af den clairvoyantes egen bevidsthed med i det, der formidles.

Du kan ikke forvente, at en clairvoyant vil besvare spørgsmål om andre mennesker. Det er jo som at åbne en andens breve. Jeg vil dog godt stille ind på, hvad der sker i dine relationer. Her kan du få rådgivning til hvad du kan gøre for at ændre relationer mellem dig og andre mennesker til det bedre, eller hvordan du ellers har mulighed for at forholde dig i situationen.

At være clairvoyant er ikke en beskyttet titel. Disse og andre etiske retningslinier er med til at skabe tryghed for dig, når du vælger at få en clairvoyance.